Vad är psykisk hälsa?

lycklig man

Psykisk eller emotionell hälsa kännetecknas av att må bra känslomässigt och hur man klarar av stress eller hur man hanterar svårigheter och problem. Psykisk hälsa är mer än att vara fri från depression, ångest eller andra psykologiska problem.

Människor som är mentalt och emotionellt friska har

  • En känsla av förnöjsamhet
  • Förmåga att hantera stress och klara av svårigheter
  • En känsla av att livet har mening, både i deras dagliga aktiviteter och i deras relationer.
  • Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändringar
  • En balans mellan arbete och familj.
  • Förmåga att bygga och behålla meningsfulla relationer
  • Självförtroende och en god självkänsla.

Att vara psykiskt frisk betyder inte att man aldrig går igenom svåra perioder eller depression. Vi alla har haft besvikelser, förlust och förändringar som ibland kan ha varit överväldigande.  Det är normala händelser i livet, men som kan ändå framkalla  ångest, stress och sorg. Skillnaden är att människor med en bra psykisk hälsa har förmågan att åter gå tillbaka till att må bra igen utan att negativa tankar om sig själva eller omvärlden.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

Terapi på nätet är en kostnadseffektiv behandlingsmetod skulle man behöva hjälp med psykologiska problem.  Läs mer hos THERAPION.COM 

Terapi på nätet: Vad är det egentligen?

bed-1979270_640

Det finns många psykologiska webbsajter. Det finns brett urval av terapimetoder som erbjuds online. Men vilken terapiasmetod passar bäst för mig? Här diskuterar vi frågan i allmänhet, och studerar några av de populäraste metoderna för internetterapi.

1. Alternativ: Interaktiva självhjälpsprogram

Det handlar sig om datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan hjälpa vid ångestsyndrom, stress, eller depression. Ett självhjälpsprogram är interaktivt, dvs. brukaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på patientens tankar, känslor och beteende från ett inlärningsperspektiv.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. Interaktiva självhjälpsprogram är textbaserat. Här sitter du i ett rum med en datorn.

2. Alternativ: Prata med en psykolog eller psykoterapeut online

Det finns flera legimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som konsulterar via Internet.

Här kan du kommunicera med en äkta människa, som kan svara dig skriftligt per e-post eller chat, eller muntligt per telefon eller Skype webcam.

Fördelen är att här kan du lita på att din samtalspartner faktiskt förstår dina behov, känslor och intentioner, och metoden har använts kliniskt sedan slutet av 1990-talet, minst i USA.

3. Alternativ: Virtuelle världar

Använda virtuella mötesverktyg (som SecondLife) är det är det modernaste som finns inom psykologi, och många universitet och forskningscentral i hela världen har ett pilotrogram för internetterapi.

Att bygga upp en realistik miljö kostar pengar och tar tid, men i virtuella världar kan man faktiskt simulera stressiga situationer eller traumatiska upplevelser, och genom att utnyttja effektiva virtuella behandlingsmetoder ska patienten erbjudas bästa tillgängliga behandling samtidigt som vårdens kostnader ska hållas nere.
Konklusion:

Det är viktigt att tänka dynamiskt kring hur vi förser oss med tekniska hjälpmedel för att underlätta våra liv. Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression och andra psykologiska problem.

Denna artikel skrevs av leg. psykolog Timo Kojonen.

Therapion.com Sverige