KBT mot sömnproblem

Kognitiv beteendeterapi (eller KBT) är en form av psykoterapi som utgår från att människans tankar, känslor och beteenden. Idéen är att de styr och påverkar varandra. KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression.  Nu används den vid många andra besvär.

fox-1284512_640

Vetenskapliga studier har visat att KBT är en mycket effektiv  behandling tex. vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, tinnitus. Det går att prova på KBT mot sömnproblem också.

Hur fungerar det?

KBT hjälper patient att möta vad de är mest rädda för. KBT hjälper att lära känna sina egna reaktioner och handskas med dem på ett bättre sätt.

Olika behandlingssteg brukar ingå i en KBT-behandling. Till exempel, typiskt för en KBT-behandling är inriktning mot satta mål, aktivt samarbete mellan terapeut och klient, och fokusering på samspelet mellan tankar, känslor och fysiologi.

KBT är en viljestyrd aktiv praktisk terapimetod, och behandlingen innebär att du behöver engagera dig under 5-10 veckor.

Hur går en KBT-behandling till?

Det finns kliniker som specialiserar sig på KBT behandling, men därtill har KBT visat sig fungera alldeles utmärkt att utföra som terapi över internet.

På internet finns det olika program för detta, till exempel Aftobladets Sömnklubb. Men man kan också lika bra tala med en leg. psykolog på nätet tex på Therapion websidan.

***

Therapion.com