Hjälp vid trauma

Hjälp vid trauma

Therapion.com Sverige – www.therapion.com/se

Ordet trauma betyder skada och de emotionella efterdyningarna av en traumatisk händelse kan vara lika förödande som en fysisk skada. När ett trauma kommer sig av en personlig tragedi eller en överväldigande händelse kan detta slå sönder vår trygghet och göra att vi känner oss otrygga och hjälplösa. Dvs att en trauma är inte inte en sjukdom utan ett spänningstillstånd.

Det finns inget rätt eller fel efter en traumatisk upplevelse men där finns många strategier som kan hjälpa dig i arbetet med känslor, smärta och sorg. Oavsett hur lång tid det tar att ta sig igenom ett trauma kommer du kunna känna dig trygg och säker igen.

Hur man bemöts direkt efter en allvarlig händelse är av stor betydelse för hur mycket man kommer att reagera på det som hänt. Det är viktigt att söka professionell hjälp, till exempel konsultera med en legitimerad psykolog eller med en legitimerad psykoterapeut.

Att tala med en professionell person kan vara en bra hjälp på vägen för att arbeta igenom denna kris. Behovet av att komma vidare och att få hjälp när man behöver det kan vara nyckeln till förändring.

I en psykoterapi kan livskriser, trauman och djupare problematik bearbetas: klienten får hjälp att uttrycka den negativa tanke som traumat innebar ochatt hitta nya sätt att bekämpa smärta.

***

Therapion.com artikelserie om online terapi

Annonser

KBT på nätet mot sömnproblem

Kognitiv beteendeterapi (eller KBT) är en form av psykoterapi som utgår från att människans tankar, känslor och beteenden. Idéen är att de styr och påverkar varandra. KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression.  Nu används den vid många andra besvär.

Vetenskapliga studier har visat att KBT är en mycket effektiv  behandling tex. vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, tinnitus. Det går att prova på KBT mot sömnproblem också.

Hur fungerar det?

KBT hjälper patient att möta vad de är mest rädda för. KBT hjälper att lära känna sina egna reaktioner och handskas med dem på ett bättre sätt.

Olika behandlingssteg brukar ingå i en KBT-behandling. Till exempel, typiskt för en KBT-behandling är inriktning mot satta mål, aktivt samarbete mellan terapeut och klient, och fokusering på samspelet mellan tankar, känslor och fysiologi.

KBT är en viljestyrd aktiv praktisk terapimetod, och behandlingen innebär att du behöver engagera dig under 5-10 veckor.

Hur går en KBT-behandling till?

Det finns kliniker som specialiserar sig på KBT behandling, men därtill har KBT visat sig fungera alldeles utmärkt att utföra som terapi över internet.

På internet finns det olika program för detta, till exempel Aftobladets Sömnklubb. Men man kan också lika bra tala med en leg. psykolog på nätet via Skype programmet, tex på Therapion websidan.

***

Therapion.com — artikelserie om online terapi

För dig som vill veta mer om KBT

Terapi på nätet: Vad är det egentligen?

online terapi

Terapi på nätet: Vad är det egentligen? 

Therapion.com Sverige – www.therapion.com/se

Det finns många psykologiska webbsajter. Det finns brett urval av terapimetoder som erbjuds online. Men vilken terapiasmetod passar bäst för mig? Här diskuterar vi frågan i allmänhet, och studerar några av de populäraste metoderna för internetterapi.

1. Alternativ: Interaktiva självhjälpsprogram

Det handlar sig om datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan hjälpa vid ångestsyndrom, stress, eller depression. Ett självhjälpsprogram är interaktivt, dvs. brukaren kan påverka det och få en reaktion/respons på sin påverkan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling som fokuserar på patientens tankar, känslor och beteende från ett inlärningsperspektiv.

Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. Interaktiva självhjälpsprogram är textbaserat. Här sitter du i ett rum med en datorn.

2. Alternativ: Prata med en psykolog eller psykoterapeut online

Det finns flera legimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som konsulterar via Internet.

Här kan du kommunicera med en äkta människa, som kan svara dig skriftligt per e-post eller chat, eller muntligt per telefon eller Skype webcam.

Fördelen är att här kan du lita på att din samtalspartner faktiskt förstår dina behov, känslor och intentioner, och metoden har använts kliniskt sedan slutet av 1990-talet, minst i USA.

3. Alternativ: Virtuelle världar

Använda virtuella mötesverktyg (som SecondLife) är det är det modernaste som finns inom psykologi, och många universitet och forskningscentral i hela världen har ett pilotrogram för internetterapi.

Att bygga upp en realistik miljö kostar pengar och tar tid, men i virtuella världar kan man faktiskt simulera stressiga situationer eller traumatiska upplevelser, och genom att utnyttja effektiva virtuella behandlingsmetoder ska patienten erbjudas bästa tillgängliga behandling samtidigt som vårdens kostnader ska hållas nere.
Konklusion:

Det är viktigt att tänka dynamiskt kring hur vi förser oss med tekniska hjälpmedel för att underlätta våra liv. Behandling på Internet gör att många fler patienter kan få effektiv hjälp mot sin depression och andra psykologiska problem.

Denna artikel skrevs av leg. psykolog Timo Kojonen, som är ansvarig för terapisajten Therapion.com