Terapi, immigration och språk

immigration

Under min långa erfarenhet som psykoanalytiker, terapeut och livscoach har jag haft tillfälle att observera några faktorer som alla immigranter verkar att ha gemensamt.  Det tillåter mig att dra några slutsatser som kanske kan vara till nytta i en alltmer globaliserad värld.
Jag har baserat mina slutsatser på material från mina patienter, intervjuer med immigranter, forskning i ämnet liksom även min egen personliga erfarenhet, då jag bott utomlands mesta delen av mitt liv.

Som immigrant definierar jag en person som av olika anledningar bott i ett annat land under en längre period.

Immigration innebär en förlust av nästan alla externa ting och måste definieras som en extrem förändring.

Man kan till och med säga att det kan ge en temporär identitetsförlust. Normalt sett så beror inte vår identitet bara på vår inre värld utan också på familj och sociala relationer.

Faktorer som geografi, kultur och språk ger en person en känsla av medborgarskap och samhörighet. Att förlora något av dessa kommer att påverka en persons identitet. Men förlusten av ens språk får anses som den viktigaste faktorn.

Så, vad är då ett språk?

Ett språk är mer än ord och fraser det är också en produkt av imaginära bilder och orden har en känslomässig anknytning. Språket utgör en stor del av vår identitet. Vi tar den för givet på samma sätt som vår egen kropp, våra föräldrar och vårt hem.

I det dagliga livet behöver vi inte så många ord för att kommunicera någorlunda bra, men för att kunna uttrycka våra djupaste känslor och tankar behöver vi, vad vi inom psykologin kan kalla en rik språklig identitet.

När en person flyttar till ett främmande land och är tvungen att lära sig ett nytt språk är det en lång period då man kommunicerar på en väldigt primitiv nivå.

Även om man är en intelligent och kultiverad person så kan man känna sig okunnig och i vissa situationer rent dum och kanske även uppfattas så av omvärlden.

Om modersmålet är engelska så kanske det inte är så uppenbart eftersom det nästan alltid finns någon som talar engelska och man kan lyssna till sitt eget språk på TV var som helst i världen.

Men som i mitt fall med svenska som modersmål fanns det få tillfällen att tala svenska. Under flera år varken hörde eller talade svenska annat en sporadiskt. Jag kände att mitt modersmål på något vis under en tid blev hämmat för att kunna ge plats åt det nya språket.

Men så småningom tar man till sig det nya språket och får en ny språklig identitet.

Det tar tid innan båda språken känns och uppfattas som naturliga. Som psykoanalytiker och livscoach har jag stor erfarenhet av patienter från olika delar av världen. Vi lever i en alltmer global värld då många bor långt från sitt hemland. Det kan då bli aktuellt att söka psykoterapi med någon som talar ens eget språk och som är familjär med ens egen kultur. Tyvärr är detta inte alltid möjligt och därför har terapi via Skype och telefon blivit en ny populär möjlighet.

I min praktik i Mexiko hade jag en patient som var från Korea. Under våra sessioner talade vi båda spanska, vilket inte var hennes eller mitt modersmål.

Terapin hade pågått ganska länge och hon gick igenom en svår tid. Under en session kände jag att hon försökte uttrycka något som uppenbart var väldigt viktigt för henne. Då bad jag henne att säga det på koreanska, och sa att det inte gjorde något att jag inte skulle förstå vad hon sade, men att det var viktigt för henne att kunna uttrycka det.

Längre fram sade hon till mig att just denna session blev en vändpunkt i vårt arbete tillsammans.

Vad jag försöker säga med detta exempel är att det finns en stark känslomässig anknytning till vissa ord i vårt modersmål som vi inte har till det nya språket, hur flytande vi än talar det.

Att leva i ett främmande land kan vara en underbar och berikande upplevelse. Det kan också vara traumatiskt för den som varit tvungen att fly sitt hemland av politiska eller ekonomiska skäl. Men vilka än skälen till immigrationen är så finns det grundliggande, liknande och allmänna erfarenheter av språkets betydelse som alla immigranter måste gå igenom och klara av på bästa sätt.

Jag talar själv många språk flytande, men nu är det nya ord i svenskan som jag missat och får lära mig. Som många människor som har bott utomlands länge tänker jag och drömmer på olika språk.

Vi är alla summan av våra språk. Vårt barndomsspråk, men också språket från vår utbildning, vår familj och våra vänner.

Men förhoppningsvis har vi lärt oss att nu röra oss ledigt i tillvaron utan att känna oss splittrade.

Författare: Britt M Berglind  – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA.  Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

För mer info kan du besöka Therapion.com SVERIGE