Livscoaching som behandlingsmetod

paraglider-sunset-5358333_640

Coaching är baserat på en terapeutisk modell. Den skiljer sig dock från terapi, där fokus är på en människas förflutna. Livscoaching sätter fokus på vad som händer nu och på framtiden.  I psykoterapi så hjälper terapeuten patienten att bearbeta det förflutna, tidigare erfarenheter och trauman. Fokus läggs mer på problem och det som hindrar personen att leva ett rikt och fullt liv. Coaching däremot går ut på att sätta realistiska mål och att skapa det liv som du vill ha och tillsammans med coachens hjälp komma fram till de lösningar och svar du söker.

Som utbildad livscoach och psykoterapeut har jag arbetat i över trettio år. Självklart tror jag starkt på psykoterapin som behandlingsmetod. Men idag då vår värld är alltmer global, vi lever ett mer rörligt liv och har mindre tid, så blir traditionell terapi för många svår att genomföra på grund av dess krav på längre behandlingar och personliga möten. Coaching däremot har den fördelen att coachen är tillgänglig genom internet, på telefon och via Skype. Avståndet spelar ingen roll och du kan ha din session var du än befinner dig.

Coaching via internet fyller också behovet för klienter, som bor i avlägsna områden t.ex på landsbygden, där det kan vara svårt att hitta en terapeut i den lokala kommunen. Personer som bor utomlands och inte än behärskar det främmande språket söker ofta coaching eller terapi genom internet. Fördelen är förstås  också att kunna få hjälp på sitt eget språk med en terapeut eller coach som är insatt i och förstår klientens kultur.

En del psykologer har argumenterat om terapi genom internet är lika effektivt som traditionell terapi. Studier har visat att coaching eller Terapi på nätet ofta ger samma och i vissa fall bättre resultat. Många personer säger att dom tycker det är lättare att tala öppet per telefon eller Skype och att dom känner sig mindre hämmade och mer anonyma.

När det handlar om allvarliga psykiska problem är traditionell terapi såklart den bättre lösningen. Coaching är inte terapi, den är heller inte rådgivning eller vägledning, men den påminner om KBT, kognitivbeteendeterapi eller lösningsfokuserad terapi. Det som utmärker livscoaching  framför allt är att man koncentrerar sig på här och nu och att man finner nya perspektiv för att bygga den framtid man vill ha. Coaching kan vara ett stort stöd vid relationskriser såsom skilsmässa, närstående dödsfall eller att du går in i en ny fas i livet t.ex som pensionär  eller nybliven förälder.

Det kan vara när du känner dig stå stilla i ditt yrkesliv och inte vet i vad,om eller hur du ska planera din vidare karriär. Det kan vara att få klarhet i vad du egentligen vill i olika valsituationer och att få klarare beslutsunderlag såväl som mer praktiskt som känslomässigt i för och nackdelar vid de olika alternativen.

Coacher är tränade att lyssna djupt, att observera och anpassa sig till klientens behov. Coachingsrelationen är ett pågående partnerskap och en pågående dialog med syfte att framkalla insikt i frågor som blockerar klienten från att leva sitt bästa möjliga liv.

Författare: Britt M Berglind. – Ph.D i counseling från Columbia Pacific University, USA. Livscoach och psykoterapeut. Coaching betyg från University of Miami, Florida.

För mer info kan du besöka Therapion.com