Vad är KBT – Kognitiv beteendeterapi ?

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett form av av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

På engelska talar man om ”Cognitive Behavioral Therapy” eller CBT.

computer-1185626_640

Traditionellt anses KBT som ”talking therapy” dvs man talar med en kvalificerad psykolog eller psykoterapeut om sina problem och dess lösningar.

Typiska användningsområden för KBT behandling är tex. angster, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, och depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar och beteenden. Målet är att förbättra livskvaliteten och att färre människor ska lida av depression.

Under de senaste åren har intresset för tillämpningar som bygger på ny teknik inom psykologin exploderat. Man talar oftast om ”KBT på nätet” eller om ”Internetbaserad KBT” som kan mena t.ex. live sessioner med en leg. psykolog via Skype, eller att använda ett självhjälpsprogramm via din dator. Självhjälpsprogramm är säkertvis praktiska, och i flera län erbjuds dessa genom landstinget därför att det sänker patientavgiften.

Det kan det vara överraskande svårt att hitta information om vad en terapimetod innebär eller vilka fördelar och nackdelar är förbundna med dessa system. KBT är ett bra alternativ för fobier och ett utmärkt alternativ till institutionsvård. Men det finns ett brett urval av moderna psykologiska behandlingsmetoder som kan appliceras och som ger utmärkta kliniska resultat. Därför är det viktigt att informera sig innan man börja gå i terapi.

THERAPION.COM